Διακήρυξη παραχώρησης χώρων στο Matala Beach Festival 2024

Η ΜΑΤΑΛΑ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. διακηρύσσει, ότι εκτίθεται σε πρόχειρο πλειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτές προσφορές, για την παραχώρηση χρήσης χώρου για τα παρακάτω αντικείμενα.

 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΑΡΧΕΙΑ

1) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

2) ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ